การเตรียมตัวก่อนตัดสินใจซื้อคอนโด

ส่วนใหญ่แล้วในตลาดซื้อขายคอนโด พระราม 9 โดยทั่วไปจะเป็นการซื้อขายโดยไม่ได้เห็นสินค้าจริง หรือเป็นการตัดสินใจซื้อคอนโด พระราม 9 เพียงรูปภาพ หรือสื่อโฆษณาต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเอกสารแผ่นพับ ป้ายบิลบอร์ด ห้องตัวอย่างจำลอง หรือข้อมูลการขายจากพนักขายแต่ละโครงการ ตามแต่ว่าผู้ประกอบการจะเลือกใช้การสื่อสารแบบไหนกับลูกค้า

แต่สิ่งที่ผู้ซื้ออย่างเราควรจะกระทำก่อนที่จะตัดสินใจซื้อคอนโด พระราม 9 ที่ไหนก็ตามก็คือ ควรพิจารณารายละเอียดเงื่อนไขต่างๆ ในการซื้อขายและรายละเอียดตัวโครงการคอนโด พระราม 9 รวมถึงทรัพย์สินส่วนกลางต่างๆ หากสงสัยหรือไม่เข้าใจก็ควรถามเจ้าหน้าที่เลยก่อนจะเสียเงินจอง เพราะหากเสียเงินไปแล้วเกิดปัญหาใดๆ ตามมาทีหลังก็ยากที่จะได้เงินจองคืน

นอกจากการพิจารณาสภาพแวดล้อมของคอนโด พระราม 9 แล้วเราต้องคำนึงถึงสภาพทางการเงินด้วยว่าตนเองมีความสามารถเพียงพอหรือไม่ที่จะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้น ไม่ว่าจะเงินค่าจอง ค่าทำสัญญา ค่าผ่อนดาวน์ ตลอดจนค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระเมื่อโอนกรรมสิทธิ์ เพราะโดยทั่วไปนั้นทางเจ้าของโครงการจะไม่มีการคืนเงินหากลูกค้าผิดเงื่อนไขการชำระเงินด้วยเหตุที่เกิดจากตัวผู้ซื้อเอง หมายความว่าหากคุณกู้สินเชื่อจากธนาคารไม่ผ่านเขาก็ไม่คืนเงินดาวน์หรือเงินจองให้ หลังจากการวางเงินจองนั้นแล้วก็มาถึงขั้นตอนการวางเงินเพื่อทำสัญญาจะซื้อจะขาย ซึ่งจะต้องมีการทำความเข้าใจในสัญญา

หากมีข้อสงสัยหรือไม่ชัดเจนในสัญญาข้อใดก็ควรทำความเข้าใจกันให่ดีเสียก่อนที่จะลงนามในสัญญา เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาจนมาทะเลาะกันในภายหลัง ทั้งนี้ก่อนที่จะมีการโอนกรรมสิทธิ์ห้องควรที่จะต้องเตรียมตัวและเตรียมใจในการตรวจรับสภาพห้องคอนโด พระราม 9 เป็นลำดับดังนี้

ควรนำสัญญาจะซื้อจะขายมาศึกษาเพื่อทบทวนเนื้อหาและข้อตกลงต่างๆ เพราะเมื่อไปตรวจสภาพห้องคอนโด พระราม 9 แล้วพบว่าทางฝ่ายเจ้าของโครงการได้แจ้งเงื่อนไขใดๆ ที่ขัดแย้งกับสัญญาจะได้ทักท้วง


PAGE TOP