การขายใบจองคอนโด

สมมติว่ามีบริษัทอสังหาริมทรัพย์รายหนึ่งเปิดโครงการขายคอนโด พระราม 9 ในราคาห้องละ 2.9 ล้านบาท โดยคาดว่าน่าจะสร้างเสร็จในอีก 1 ปีข้างหน้า สำหรับผู้ที่เข้ามาจองโครงการคอนโด พระราม 9 แห่งนี้ คาดว่าราคาห้องจะมีอาจปรับสูงกว่า 2.9 ล้านบาทในอนาคตแน่นอน จึงพร้อมจะเข้ามาจองคอนโด พระราม 9 ในวันที่เริ่มเปิดจอง เพื่อที่จะมีสิทธิ์ซื้อคอนโด พระราม 9 ในอีก 1 ปีข้างหน้าในราคา 2.9 ล้านบาท ซึ่งเมื่อจองไปแล้ว หากราคาคอนโด พระราม 9 มีการปรับขึ้น ผู้จองคอนโดก็ไม่จำเป็นต้องรอให้ครบ 1 ปีเพื่อรับมอบคอนโดแล้วค่อยนำมาขายต่อ แต่สามารถขายใบจองคอนโด พระราม 9 นี้ให้คนอื่นต่อได้ทันที เพราะราคาใบจองคอนโดก็จะปรับขึ้นตามราคาคอนโดที่เพิ่มขึ้น

ในกรณีกลับกัน หากต่อมาทราบว่าคอนโด พระราม 9 ดังกล่าวอยู่ในพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วม และทำให้ราคาคอนโดตกลงเหลือเพียง 2.5 ล้านบาท ใบจองดังกล่าวก็จะไม่มีมูลค่า เนื่องจากราคาที่จะซื้อคอนโดโดยใช้ใบจองมีค่าสูงกว่าการซื้อคอนโด พระราม 9 โดยตรงโดยไม่ใช้ใบจอง ผู้จองคอนโดตั้งแต่แรก ก็สามารถปล่อยให้ใบจองหมดอายุไปก็ได้ เว้นแต่ต้องไม่มีการจ่ายเงินดาวน์ระหว่างทาง

จากข้างต้นจะเห็นได้ว่าเมื่อถึงเวลาที่ใช้สิทธิซื้อคอนโด พระราม 9 หากราคาตลาดต่ำกว่าราคาใช้สิทธิ ที่ระบุไว้ในใบจอง ผู้ที่ถือใบจองก็สามารถเลือกที่จะใช้ สิทธิซื้อคอนโด หรือไม่ใช้สิทธิก็ได้ แต่หากผู้ถือใบจองใช้สิทธิโครงการอสังหาริมทรัพย์ก็ต้องขายห้องชุดให้กับผู้ถือใบจองตามที่ตกลงไว้

แต่อย่างก็ตาม การลงทุนทุกประเภทย่อมมีความเสี่ยง เช่นเดียวการการจองคอนโด ที่ถึงแม้จะใช้เงินจำนวนแค่ 5-7 หมื่นบาท ต่อโครงการ ดังนั้นควรมีการศึกษาปัจจัยด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทำเลที่ตั้งของโครงการคอนโด พระราม 9 ว่าอยู่ในพื้นที่การเดินทางสะดวก ใกล้เส้นทางแนวรถไฟฟ้า-ทางด่วน และแหล่งสาธารณูปโภคต่างๆ ได้โดยง่าย เจ้าของโครงการหรือแบรนด์ที่เลือกควรการันตีได้ว่ามีความน่าเชื่อถือทั้งต่อนักลงทุนและผู้อยู่อาศัย


PAGE TOP