วิเคราะห์ความต้องการลูกค้า

ส่วนที่ 2 วิเคราะห์ศักยภาพและความต้องการของลูกค้า

บริษัทฯ จะมีผู้ให้คำปรึกษาทางด้านการเงินเกี่ยวกับลักษณะการลงทุนที่เหมาะกับผู้ลงทุนในแต่ละราย โดยพิจารณาจากปริมาณและลักษณะแหล่งเงินทุน, ความชอบของลูกค้า ประเภทการลงทุนเช่นซื้อคอนโด พระราม 9 เพื่อทำกำไรระยะสั้น หรือ ปล่อยเช่าเพื่อสร้างรายได้ในระยะยาว ทั้งนี้ก็เพื่อนำไปสู่การเลือกซื้อคอนโด พระราม 9 เป็นขั้นตอนต่อไป

หลังจากที่ได้ข้อมูลคอนโด พระราม 9 จากบริการส่วนแรกไปแล้ว และเข้าใจในศักยภาพของตัวผู้ลงทุนเองแล้วเจ้าหน้าที่ก็จะนำข้อมูลคอนโด พระราม 9 ในโครงการที่ลูกค้าเลือกมาสร้างแบบจำลองทางการเงินให้แก่ลูกค้า รวมทั้งการจำลองแบบการลงทุนทางเลือก เช่น การลงทุนปล่อยเช่าคอนโด พระราม 9 ไปในช่วงระยะเวลาหนึ่งและขายเพื่อทำกำไรจากมูลค่าทรัพย์สินที่เพิ่มขึ้น เพื่อนำเงินไปลงทุนในทรัพย์สินอื่นๆ ซึ่งหากทางลูกค้ายังไม่พอใจกับลักษณะผลตอบแทนที่ทำการประมาณให้คร่าวๆนั้น ก็จะยังสามารถปรับเปลี่ยนการลงทุนได้ทันท่วงที

สำหรับในส่วนของการให้ข้อมูลทรัพย์สินที่ผู้ลงทุนซื้อมาเพื่อลงทุนนั้น หากผู้ลงทุนไม่ใช้บริการของทางบริษัทฯ ก็สามารถสอบถามข้อมูลจากพนักงานขายของโครงการคอนโด พระราม 9 ได้โดยตรงถึงการลงทุนในแบบดังกล่าว แต่จะได้รับข้อมูลเฉพาะโครงการ คอนโด พระราม 9 นั้นเพียงโครงการเดียวหรือหากอาศัยบริการของนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ ก็จะได้รับเพียงการนำเสนอข้อมูลโครงการที่นายหน้าดูแลอยู่หรือโครงการที่ตนเองมีส่วนได้ส่วนเสียให้เท่านั้น ซึ่งถ้ามองในแง่ความคุ้มค่าการใช้บริการให้คำปรึกษาจากบริษัทฯ จะสร้างผลตอบแทนของผู้ลงทุนได้อย่างแท้จริง ถ้าสามารถเข้าถึงข้อมูลตลาดคอนโดพระราม 9 โดยรวมได้มากเท่าไรทั้งทางทำเล ระดับราคา กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย (ผู้เช่า) ก็จะช่วยให้การลงทุนอสังหาริมทรัพย์มีประสิทธิภาพและคล่องตัวยิ่งขึ้น


PAGE TOP