การขอสินเชื่อและบริการโครงการ

การขอสินเชื่อและบริการตรวจรับห้องจากโครงการ

ส่วนที่ 3 บริการข้อมูลสินเชื่อ

โดยทั่วไปผู้ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์คอนโด พระราม 9 สามารถปรึกษารายละเอียดทางด้านการเงินกับธนาคารแต่ละแห่ง ด้วยตัวเองก็ได้ เพียงแต่อาจจะได้รับเฉพาะข้อมูลเรื่องรูปแบบและบริการทางการเงิน ได้แก่ วงเงินสินเชื่อ, รายได้ขั้นต่ำของผู้กู้, ระยะเวลาการกู้ยืม, อัตราการผ่อนชำระ และอัตราดอกเบี้ย เป็นต้น ซึ่งเป็นการให้ข้อมูลด้านสินเชื่อเพียงอย่างเดียว โดยหลังจากที่ผู้ลงทุนเลือกโครงการคอนโด พระราม 9 ที่สนใจจะซื้อได้แล้ว

เจ้าหน้าที่ของสถาบันการเงินอาจจะไม่ได้ให้คำปรึกษาถึงลักษณะเงินลงทุนประกอบการตัดสินใจเลือกซื้อคอนโด พระราม 9 ในแต่ละรูปแบบ อาทิ แนวโน้มอัตราดอกเบี้ยและเศรษฐกิจในอนาคต นโยบายการส่งเสริมการลงทุนต่างๆ จากภาครัฐ สิทธิลดหย่อนสำหรับผู้ให้กู้เงินจากสถาบันการเงิน เป็นต้น ซึ่งบริการส่วนนี้จะเป็นการช่วยเติมเต็มการลงทุนในการปล่อยเช่าคอนโด พระราม 9 ให้มีความสะดวกยิ่งขึ้น และส่งเสริมการพัฒนาเป็นตลาดที่ผู้ลงทุนสามารถก้าวเข้ามาลงทุนโดยมีข้อมูลประกอบการตัดสินใจที่ครบถ้วนมากกว่าเดิม

ส่วนที่ 4 บริการตรวจรับห้องจากโครงการ

ในกระบวนการซื้อขายคอนโด พระราม 9 นั้นเป็นขั้นตอนหนึ่งที่ผู้ซื้อส่วนใหญ่มักจะกังวัลและสร้างปัญหาอย่างยิ่ง คือขั้นตอนการตรวจรับห้องจากโครงการ เนื่องจากต้องใช้ความรู้เบื้องต้นด้านงานช่างและอาศัยความละเอียดในการตรวจตราทั้งสภาพห้องและอุปกรณ์ต่างๆ อย่างครบถ้วน ได้แก่

- ระบบน้ำ ต้องเปิดดูทุกก๊อก ให้แน่ใจว่าไม่มีการอุดตันหรือน้ำรั่วซึมของท่อ

- ระบบไฟ ต้องเปิดปิดไฟทุกดวงว่าใช้งานได้ และตรวจปลั๊กไฟว่ามีไฟหรือไม่ โดยอาจลองเอามือถือชาร์จ

- ประตูและหน้าต่าง ต้องลองล็อคกลอนทุกประตู หน้าต่าง ดูเรื่องความฝูด และมีรอยชำรุดหรือไม่

- พื้น ผนัง และฝ้าเพดาน ต้องดูความเรียบร้อยว่ามีรอยแตกรอยร้าว หรือการยุบตัว พื้นต้องแข็งแรง

- มิเตอร์น้ำ-ไฟ สังเกตว่ามิเตอร์มีการทำงานหรือไม่เมื่อเราเปิดหรือปิดน้ำ-ไฟ

- สุขภัณฑ์และเฟอร์นิเจอร์ภายในคอนโด พระราม 9 ต้องไม่ชำรุด มีรอยขีดข่วนหรือเลอะสี

บริการในส่วนนี้จึงเป็นบริการเพิ่มเติมที่มีให้กับลูกค้าที่ใช้บริการจากทางบริษัท


PAGE TOP