บริการการดูแลทรัพย์สินเมื่อปล่อยเช่า

บริการการดูแลทรัพย์สินระหว่างการปล่อยเช่า

การบริการในส่วนนี้ประกอบด้วยการบริการด้านการบริหารจัดการห้องชุดคอนโด พระราม9 เพื่อช่วยประหยัดเวลาในการดำเนินกิจกรรมหลักของผู้ลงทุน และสร้างเป็นมาตรฐานระหว่างเจ้าของคอนโด พระราม 9 และผู้เช่าอีกด้วย

ติดตามตรวจสภาพทรัพย์สินระหว่างการเช่า

โดยการเข้าไปตรวจสอบสภาพห้องชุดคอนโด พระราม 9 ตามระยะเวลาที่กำหนด เพื่อตรวจสอบว่าอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์หรือมีสิ่งผิดปกติหรือไม่ประการใด เพราะถ้าหากห้องชุดคอนโด พระราม 9 มีการใช้งานผิดประเภทไม่เป็นไปตามสัญญาหรือมีความเสียหายที่เกิดกับห้องชุดคอนโด พระราม 9และอุปกรณ์ภายในห้อง จะได้ทำการแจ้งเจ้าของห้องเพื่อดำเนินในขั้นตอนต่อไปได้ทันที

ประสานงานแก้ไขปัญหาในกรณีเกิดความเสียหายกับห้องเช่า

ในกรณีที่เกิดความเสียหายขึ้นกับห้องชุดคอนโด พระราม 9 ที่จำเป็นจะต้องมีการปรับปรุงซ่อมแซม ซึ่งโดยทั่วไปในสัญญาการเช่าห้องได้มีการะบุถึงเงินประกันห้องไว้อยู่แล้ว แต่ในขั้นตอนการดำเนินการเป็นขั้นตอนที่ยุ่งยากและเสียเวลา รวมถึงบางกรณีที่ได้มีการดำเนินการปรับปรุงห้องใหม่ ก็อาจไม่เป็นที่พึงพอใจสำหรับผู้พักอาศัยอีก ซึ่งการใช้บริการบริษัทฯ ในส่วนนี้ก็จะเป็นการสร้างความน่าเชื่อถือและความเป็นธรรมให้กับทั้งสองฝ่ายได้

การรันตีการจ่ายค่าเช่าตรงเวลา

ปัญหาหนึ่งที่มักจะเกิดจากการให้เช่าห้องคอนโด พระราม 9 คือผู้เช่ามีโอกาสที่จะจ่ายค่าเช่าไม่ตรงตามกำหนดเวลา ซึ่งเจ้าของห้องคอนโด พระราม 9 บางรายอาจจะไม่ได้รับผลกระทบมากนัก แต่ในบางรายอาจส่งผลกระทบต่อการเงินกับการนัดชำระเงินต่างๆ ทั้งที่ในสัญญาได้ระบุวันที่จ่ายเงินไว้พร้อม ทั้งค่าปรับในกรณีที่จ่ายไม่ตรง บริษัทฯจึงได้ให้บริการการันตีการจ่ายค่าเช่าให้ผู้เช่าในกำหนดเวลา และรับภาระการติดตามค่าเช่าและค่าปรับจากผู้เช่าในภายหลัง


PAGE TOP